Witaj

Liberalna edukacja zmierza do uwolnienia umysłu. W zachodniej tradycji oznacza to z jednej strony wolność od technicznych specjalizacji i wymogu realizacji instrumentalnie definiowanych celów, a z drugiej osiągnięcie bieglości w sprawach naszej cywilizacji. Poprzez lekturę wielkich ksiąg, uczestnictwo w wielowiekowej debacie uczy dystansu do dnia dzisiejszego, mierzenia się z podstawowymi problemami. Celem jest odpowiedzialna i krytyczna jednostka – uczestnik wspólnoty świadom własnego systemu wartości, kompetentny w debacie i konkurencji. Mówiąc bardziej współczesnym językiem liberalna edukacja pomaga liderom formułować cele i wartości a nie tylko skutecznie realizować instrumentalne korzyści.

6

W życiu codziennym, w domu, w pracy, w firmie, w relacjach z innymi ludźmi posługujemy się często uproszczonymi i powszechnie podzielanymi interpretacjami rzeczywistości (przedstawiciele cognitive science mówią o nich shared mental models), istotną rolę w oswajaniu świata odgrywają schematy poznawcze, którymi posługujemy się bezrefleksyjnie, ta forma wiedzy o rzeczywistości, którą starożytni Grecy nazywali doxa. Pomimo jednak, że ta forma relacji ze światem umożliwia nam funkcjonowanie w nim, warto czasem zerknąć głębiej, pod podszewkę rzeczywistości.

Odkąd w starożytnej Grecji zaczęła się rozwijać europejska filozofia, a później – w oparciu o nią nauka, nie było jej celem wyłącznie generalizowanie, uogólnianie wiedzy o rzeczywistości, ale przede wszystkim pytanie o naturę różnych zjawisk, fenomenów, czy wreszcie naturę samej rzeczywistości. Inaczej to ujmując, wyjątkową cechą europejskiej tradycji intelektualnej jest potrzeba i umiejętność poszukiwania wiedzy para-doksalnej, wychodzącej poza zmysłowe doświadczenie doxa.

Tradycja europejskiego uniwersytetu, tego z Oxfordu, Padwy, Heidelbergu czy Krakowa to w dużej mierze tradycja ćwiczeń w takim myśleniu. Dziś, gdy wiele kierunków uniwersyteckich nabiera zawodowego charakteru i kształci przede wszystkim doskonałych rzemieślników i specjalistów: znawców demoskopii i finansów, aktuariuszy i psychologów, menadżerów i prawników umiejętności myślenia para-doksalnego zaczyna brakować. Pisali o tym już dawno Allan Bloom i Leo Strauss.

Edukacja liberalna to również umiejętność poruszania się po krętych ścieżkach, wzdłuż których rozwijała się europejska kultura i cywilizacja. Umiejętność dalszego uczenia się, przeżywania kolejnych intelektualnych przygód i ciekawości świata.

Grupa docelowa

Ludzie biznesu, pracownicy administracji i inni (w tym nauczyciele, politycy, pracownicy NGO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *