Seminaria

Obecnie w kontynentalnej Europie Liberal arts education nie jest popularna. Zwłaszcza w Polsce pokolenie dzisiejszych liderów wykształcone zwykle jeszcze w poprzednim systemie po 1989 roku rzuciło się budować kapitalizm. Potrzebą chwili było szybkie rozwiązywanie palących praktycznych problemów. W rezultacie refleksja nad sprawami podstawowymi, celami i wartościami, została zepchnięta na dalszy plan. Jedną z konsekwencji jest niski poziom debaty publicznej. Stąd pomysł umożliwienia praktykom powrotu do akademickiej lektury i dyskusji.

W roku akademickim 2014/15 ruszył pilotażowy program udostępnienia miejsc na niektórych seminariach doktorskich w Szkole Nauk Społecznych działającej w ramach Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy jako wolni słuchacze razem z doktorantami uczestniczyli w dyskusjach na seminariach.

4

Program ten jest kontynuowany. Seminaria zwykle odbywają się raz na dwa tygodnie. Przygotowanie do dyskusji wymaga sporego nakładu czasu na lekturę materiałów zadanych przez prowadzącego i stanowiących bazę do dyskusji. Propozycja uczestnictwa skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców: ludzi biznesu i wolnych zawodów, pracowników administracji i innych (nauczycieli, polityków, działaczy społecznych). Warunkiem jest ukończenie studiów i zobowiązanie do poświęcenia wymaganego czasu i energii.

Celem nie jest pozyskanie konkretnej wiedzy lecz otwarcie głowy. Ma to być sposób na ciekawe spędzanie czasu, oderwanie od codzienności, powtórne zanurzenie w atmosferze akademii, pewnie także lekcja pokory dla ludzi, którzy na co dzień znajdują się w pozycji tych wiedzących najlepiej. Jest to również okazja na kontakt ze środowiskiem akademickim. W przyszłości, kiedy program obejmie zasięgiem więcej uczelni w różnych miastach, naszą ambicją jest stworzenie platformy relacji biznes-akademia.

W roku akademickim 2016/17, ze względu na ograniczone zainteresowanie, program został zawieszony. Jednakże wszystkich zainteresowanych udziałem w seminariach IFiS PAN zapraszamy do kontaktu pod adresem liberalna.edukacja@outlook.com 

zaktualizowano 4.10.2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *